Om Team TSP

Team TSP AB är ett tekniskt konsultföretag som arbetar inom installationsområdena tele och säkerhet samt styr och övervakning.

Team TSP AB startades hösten 1987 av fyra handläggare med lång erfarenhet inom dessa specialistområden. I dag har företaget 22 anställda varav 10 är delägare och vi är därigenom till omfattningen ett av de största inom dessa områden.

Företaget har sitt kontor i Täby, ca 15 km norr om Stockholm.