Tjänster

Vi arbetar med specialistkompetens inom teknikområdena tele och säkerhet samt styr och övervakning, där vi skräddarsyr lösningar efter kundens önskemål om utförande och omfattning för valda tjänster.

Vi arbetar i nära kontakt med våra kunder där brukaren ofta har en betydande roll för projektets utformning. Vi utformar och strävar efter helhetslösningar som förenklar och effektiviserar nyttjarens användande.

Inom företaget finns specialistkompetens inom olika delar av respektive teknikområde, exempelvis byggnadsteknisk säkerhet, AV-anläggningar, fastighetsnät, bussystem, validering m m. Dessa personer har fördjupad kunskap inom respektive teknikområde och fungerar som bollplank mot uppdragsgivare och övriga medarbetare inom projektet.